Det finns mycket begränsade möjligheter i samhället till stödjande insatser och rehabilitering för närstående. 

Min tanke om rehabilitering för anhöriga och närstående föddes när min man och jag ett halvt år efter vår sons död åkte till ett hälsohem. Där upplevde vi för första gången på flera år just att bara kunna vara, att bli ompysslad, att kunna njuta av god mat, av naturen, att komma till ro.


Så efter några år av mycket tankearbete och förberedelser från min sida är du nu hjärtligt välkommen till en retreat i en lugn och naturnära miljö där fokus ligger på dig, på vila och återhämtning. Min önskan är att du som närstående får möjlighet och verktyg att ta hand om dig själv. Med lite mer kunskap och nya erfarenheter blir det förhoppningsvis något lättare att klara den tuffa vardagen, att ta hand om personer som behöver dig och, inte minst, om dig själv.Se vidare under "Möjligheterna"


Nacka Värmdö posten skrev denna artikel om min verksamhet. Den publicerades digitalt 6 augusti 2023 och vecka 35 i papperstidningen.