Jag är utbildad i KBT, kognitiv beteende terapi. Genom att titta närmare på sambandet mellan våra beteenden, tankar och känslor kan vi bättre förstå varför vi gör vissa saker, varför vi mår som vi gör och hur vi kan se till att må lite bättre.

Ett mer lekfullt förhållningssätt som liknar KBT i mångt och mycket är ACT, Acceptance and Committment therapy. Det friare och mer fantasifulla sättet att titta på svårigheter och lösningar passar vissa personer bättre.

Ett mycket eftersatt, om inte obefintligt, informationsområde rör de kognitiva och psykosomatiska symtom som många anhöriga drabbas av. I mina föreläsningar och workshops förklarar och normaliserar jag och ger tips och råd. 

Jag föreläser om kris- och sorgbearbetning och håller i samtalsgrupper, både för anhöriga och efterlevande.

Sedan 20 år tillbaka arbetar jag med patienter med epilepsi. Jag föreläser om kognitiva och känslomässiga följder av denna sjukdom hos patienterna och deras anhöriga. 

Eftersom jag arbetar med neuropsykologi och neuropsykiatri samt utredning av barn har jag även uppdrag som föreläsare i dessa områden. 

Dessa insatser kan efter behov ges både individuellt och i grupp. Välkommen att kontakta mig för förslag kring upplägg och pris.

Dela den här sidan